అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

Monday, August 8, 2016

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872,

సాధన ఆరాధన : http://parakrijaya-parakri.blogspot.in/,
Like FB page : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM,

శ్రీ మేధా దక్షిణమూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://secureonlinepayments.webs.com,

http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in,

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in,

పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in,

జాతకం- ప్రశ్న- ముహూర్తం-వాస్తు-యంత్రం-రక్షాకవచాదులు-పొందగోరువారు సంప్రదించండి.

Contact Us :

Present Address:        Quarter No-27, SBI COLONY, Sharadha Nagar,                                  Kothuru, Anakapalle Andhra Pradesh 531001 India

Phone:                                 +919492246872,   +919966455872
సంప్రదింపులకు ఫొన్ చేయండి.  +91 9885216452, +91 8374022602
                                                    Landline : 08924 231872.
Note: call me 6AM to 9AM & 6PM to 9PM GMT +5:30 ,INDIA

Email:  parakrijaya@gmail.com  or  secure.onlinepayments2014@gmail.com

Permanent Address : SRI MEDHA DAKSHINA MURTHY JYOTISHA NILAYAM.

Consultation Timings :
      Everyday 06:00AM to 09:00 AM(With appointemnt )
     Everyday 05:30PM to 09:00PM (Without appointemnt)
Sunday (or)Any public & govt holidays we are available full day 06:00 AM To  8:00 PM (With appointemnt )