అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

7, ఏప్రిల్ 2016, గురువారం

శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం - రాశి ఫలితాలు

https://www.scribd.com/doc/307190210/Sri-Durmukhi-Nama-Samvastara-Ugadi-2016-2017-Telugu-Rasi-Phalalu-Yearly 
https://issuu.com/parakri/docs/sri_durmukhi_nama_samvastara_-_2016
https://archive.org/details/SRIDURMUKHINAMASAMVASTARA20162017TeluguRasiPhalaluYearly 
http://www.slideshare.net/parakrijaya/sri-durmukhi-nama-samvastara-20162017telugurasiphalaluyearly
తెలుగు వారంరికీ  శ్రీ దుర్ముఖి నా సంత్స శుభాకాంక్షలు
 శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సరము ఉగాది వేడుకలు 
Sri Durmukhi Nama Samvastara Ugadi 2016-2017 Telugu Rasi Phalalu Yearly
Durmukhi nama samvatsaram -rasi phalalu 2016 to 2017 Telugu