అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

12, ఆగస్టు 2020, బుధవారం

ప్రకాష్ ప్రస్తుతి

 

                    https://issuu.com/nookalasuryaprakash/docs/amaravati_samaranganam

( తే.ది 13-08-2020 నాడు అమరావతి సమరాంగణం పుస్తకావిష్కరణ సందర్భంగా విశాఖపట్నం వి.జె.ఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ నందు

పరాక్రి బహూకరించిన ప్రకాష్ ప్రస్తుతి. )

ఇతను సన్ షైన్ - .... జుడాయిక్ లో కాదు.

సూర్య ప్రకాష్ – అని నా ఉద్దేశ్యం . . .

నా పదం – నా పథం అంటూ గళం విప్పాడు !

అన్ని సమస్యలు తనవి అనుకునే – సాటి మేథావి

సూటిగ  చెప్పే మేటిదనం – ఈతని ఇంధనం

 

అమరావతి పై వ్యాసం – ఓ ఇంట్యూషన్

నిజమిది వాస్తవ స్తవనీయం

మిత్రునిగానే గమనించిన విషయం

అన్నిట వ్రాస్తాడు , చేస్తాడు, వస్తాడు – చొరబాటు ధోరణికేమో ?

అక్షర రూపంలో, తనదైన శైలిలో, సమస్యల పరిష్కారం రాస్తాడు.

సంఘ భువన భవన నిర్మాణానికి పని చేస్తాడు.

రుచి పుట్టగ జేసే కార్య నిర్వహణతో వస్తాడు.

 

అక్షరం మహాయుధమనే – నమ్మినవాడు

అమృతత్వ భావనలో పేరూనిక గొన్నవాడు

అక్షర నిక్షిప్తం చేసే - ఆలోచనా పరుడు

యన్. యస్. ప్రకాష్ అంటే – నేచర్ సైన్స్

అందుకే అంటున్నా ..  .  . రైస్ పీస్ సన్ షైన్

అదేనండి నూకల సూర్యప్రకాష్

 

- : ఇట్లు : -

కవిమిత్రుడు / జ్యోతిష్కులు

పంతుల వేంకట రాధాకృష్ణ ( పరాక్రి ) 9966455872  సుజాతనగర్ , విశాఖపట్నం.