అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

18, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

యాకుందేందు తుషారహార........ శ్లో || నకు తెనిగింపు

    ( యాకుందేందు తుషారహార........ శ్లో || నకు తెనిగింపు )

ఉ||  కుందము నిందుచందము నికుంజ తుషారముబోలి తెల్లనౌ
       చందములీను వస్త్రముల సంస్థిత పద్మము నాసనంబుగా
       వందిత వీణ దాల్చు ఘన వాగధి దేవత నిన్ను గొల్తు రా
       బృంద జగ ద్రిమూర్తులును భారతి నా జడతార్తి బ్రోవవే ||

                 - పరాక్రి
11, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

విజయ నామ సంవత్సర ఉగాది ఆహ్వానం


స్వాగత మమ్మా విజయ
రాగాల తో కోయిలమ్మ రమ్మని పిలిచే
పొంగెను ఆమని నినుగని
భాగమె కవితా ప్రసన్న భారతిగూడెన్ ||

                    - పంతుల జయ మహేశ్వరి
10, ఏప్రిల్ 2013, బుధవారం

విజయ నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం

ఉగాది శుభాకాంక్షలతో.........

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872, 9966680542

Like the face book page శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM

పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in/

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,

సాధన ఆరాధన : http://sadhanaaradhana.blogspot.in/ ,

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/


జాతకం- ప్రశ్న- ముహూర్తం-వాస్తు-యంత్రం-రక్షాకవచాదులు-పొందగోరువారు సంప్రదించండి.

Contact Us :
9966455872, parakrijaya@gmail.com
Note: call me 6AM to 9AM & 6PM to 9PM GMT +5:30 ,INDIA

Consultation Timings :
      Everyday 06:00AM to 09:00 AM(With appointemnt )
     Everyday 05:30PM to 09:00PM (Without appointemnt)
Sunday (or)Any public & govt holidays we are available full day 06:00 AM To 8:00 PM (With appointemnt )

విజయ నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం కందాయ ఫలము వర్ష,జగర్లగ్నఫలం నవనాయక ఫలం


విజయ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలకై మీ రాశి పై క్లిక్ చేయండి.

Copyright © http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/

5, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

శంకరాభరణం బ్లాగులో నా పూరణ -2

శంకరాభరణం బ్లాగులో నా పూరణ

సమస్యాపూరణం – 1014 (తగినది గాదయ్య వేద) 

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తగినది గాదయ్య వేదధర్మము మనకున్.

 పూరణ : శ్రీమతి పంతుల జయ మహేశ్వరి
  సెగలుగ విలయపు మనుగడ
  తగినది గాదయ్య , వేద ధర్మము మనకున్
  జగతికి, మేలును గూర్పగ
  తగు విలువల నిచ్చి శాంతి తన్యతబెంచెన్ ||