అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

Thursday, October 31, 2013

"ఆంధ్రకేశరి ఆత్మ" - వ్యాసం

                                                     * ఆంధ్రకేశరి ఆత్మ*
                                         {టంగుటూరి ప్రకాశం ఏకాపాత్రాభినయం} ------పరాక్రి
( వేషధారణ : ప్రకాశంధరించే పంచి,షర్టుగుండెకి అడ్డుగా సాలువాదానిపైనల్లకోటు,కళ్ళజోడు,వృద్ధాప్యదశ )

                                                                                -1-

                                                  ఒరేయ్....... ఏమిటర్రా అలా బిక్క మొహం వేసుకుని చూస్తారు. నన్ను గుర్తు పట్టాలా . నా పేరున ఓ జిల్లా పేట్టుకున్నారు. అన్ని జిల్లాల్లోను నా చిత్రపఠాలు పెట్టుకున్నారు అయినా నేను  గుర్తు రావడం లేదా ,
           ఒరేయ్.....ఒరేయ్..... నన్ను మీరంతా వేగం మరిచిపోలేరర్రా ! నేను
సింహాన్ని . మికో దృష్టాంతం చెబుతా వినండి.
                           ఒకప్పుడు  దేశం మొత్తం మీదా నాలుగే నాలుగు సింహాలుండేవి. అదేరా స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో పంజాబ్ , కర్నాటక , మహరాష్ట్రలలో మూడు  సింహాలు ఉద్యమ స్ఫూర్తితో తిరుగుతుండేవి. "లాల్- బాల్ - పాల్ " అని మీరు వినేవుంటారు. ఆ సింహాలు పేర్లు.
             జాతీయ చిహ్నంగా సింహాలు భావిస్తున్నాయి. జాతీయ చిహ్నమైన సింహాలలో కూడా కనబడని నాలుగో సింహం వెనక ఉంది,
అదేరా నేను ....., "ఆంధ్రకేశర్ని" , "నేనే నర్రా ! ఆంధ్రకేశరి ప్రకాశాన్ని "
మీరు మరచి పోలేదే. మరేంటలా చిత్రంగా నన్ను చూస్తారు. గుర్తించలేదా?
        " మీరు నన్ను గుర్తు పట్టలేక పోవడానికి కారణం ? "  ఓ హో నా ఈ వేషమా ? అవునర్రా ! నిజమే ఈ ఆంధ్రకేశరి నిజస్వరూపం మీరు నల్లకోటలో  చూడలేదు గదూ. 
                                            -2-
 " అయినా నల్లకోటును చూసి  జడుస్తారేమర్రా ?" అవును లెండి. మా వృత్తిలో కర్కశతర్కంతో కాకిని గ్రద్దగా , నందిని పందిగా మార్చేస్తామనికదా!
న్యాయం కోసం వాదించాలి మరి. ఒరేయ్... ఒరేయ్.....అన్యాయాన్ని గెలిపించలేదురా వీడు. "లయ్యర్ల " అభిజాత్యంతో నల్లకోటంటేనే అబద్ధాల 
పుట్టగా భావిస్తున్నారీ  రోజుల్లో.............. 
  "తప్పురా " అల్లాంటి అబద్దాల కోరుని, కోర్టు గుమ్మం ఎక్కనీకండి.దండించండి. కాని వృత్తికే  కళంకం కట్ట కండర్రా!
అర్ధణా కేసు నుండి ఆరుకోట్ల కేసుదాకా , బోత్ క్రిమినల్ సివిల్ కేసులో నేను న్యాయమని భావిస్తేనే వాదించామరా!"
                                                    నా చిన్నప్పటి నుండి బారిష్టరు కావాలనే కలలు గన్నను. నాకు పితృ సమానుడైన ఇమ్మనేని హనుమంతరావు నాయుడు మాష్టారు నన్నందుకే మెచ్చుకునే వారు. ఒరేయ్.... ఒరేయ్..... ఈ బ్రతుకు బడిలో అందరూ విద్యార్ధులేరా.
           గురువు మీద మీకు నమ్మకం లేక. గురువుగారికి మీ మీద నమ్మకం లేక పోతే ఇంక మీకు చదువులెందుకర్రా!
చదువు-"కొన్న" సర్టిఫికేట్టు కాల్చడానికి.
         నాయుడు గారు నా చేత నాట కాలాడించే రోజుల్లో నేను "రంగ నక్షత్రాన్ని"
     "కాని చదువు తో నాటకాలాడ లేదర్రా!"   
                                                   -3- 
                         వీధి  దీపాలు  చిత్తు కాగితాలు కూడా  నా  చదువుకు పనికి  వచ్చాయి. పట్టుదల - కృషి ఉంటే సాధించలేనిదేమిటర్రా ? " ఎందరో 
సహాయ పడతారు. దానికి నా జీవితమే సాక్ష్యం. కష్టపడాలి శ్రామించాలి. నన్ను నా జీవితాన్ని చూసైన నేర్చుకుంటారని చెబుతున్నా.
                    ప్లీడరుగా నన్ను నిలబెట్టింది నా నీతి - నిజాయితీయే అన్యాయం  చూస్తే నేను తట్టుకోలేనర్రా !
                  బ్రిటీషు అధికారుల కపటదుర్నీతి , జాత్యహంకారం , పరపీడన
నన్ను కలవర పెట్టాయి. వాళ్ళ అన్యాయానికి ’అంతం చూడాలని ’  ఆవేశం
 నన్ను తట్టిలేపింది.
                అప్పుడు స్వాతంత్రోద్యమంలో  తలదూర్చి  ఈ నల్ల కోటు విప్పేశానర్రా ! [  కోటు విప్పాను . ఇప్పుడు జాతీయనాయకుని రూపం ]
ఇప్పుడు  గుర్తించారా . మీ ప్రకాశాన్నీ"
                                             తెల్లవాడి తుపాకీ గుండుకి , గుండె ఎదురొడ్డిన ఈ టంగుటూరి ప్రకాశాన్ని ఆ......... మీ అందరికి గుర్తే. ప్లీడరు వృత్తికి స్వస్తి చెప్పి నే సంపాదించిన తృణమో  పణమో స్వాతంత్రోద్యమం లోనే ఖర్చు పెట్టా.
ఒరెయ్...ఒరేయ్.. గొప్పగురించి కాదర్రా, చెప్పుకుంటా, నే చెప్పిన మాటలు మర్చి పోకండి. 
     దేశం మీకే మిచ్చిందన్నది కాదర్రా ! దేశానికి మీరేమిస్తారో  ఆలోచించండి . అది చెప్పండి .
          ఆస్ధి-అంతస్థు ఈ రోజుంటాయి రేపు పోతాయి . డబ్బుదేముందరా- ఈ వేళ మన జేబులో రేపు ఇంకొకడి జేబులో.
         కనబడని నాలుగో సింహాం నేనని గొప్ప చెప్పుకోవడంకాదర్రా! సింహం గడ్డి తినడని చెప్పడమే నా ఉద్దేశ్యం.
                                                    -4-
నేనూ సంపాదించాను లక్షలకు లక్షలు ........ గుర్రబళ్ళ రాఠీవి , దర్పం , విలాసం , ఏ ముందిరా అందులో సుఖం !
   " పక్కవాడి ఆకలి ఎరుగని సుఖం
      తోటి వాడి బాధ చూడని సుఖం
     నా  అన్నవాడి  ఆర్తనాదం  వినిపించుకోని  సుఖం " " హు ! ...
       అందుకేరా!  ఒరేయ్ ఆసుఖాలు నాకు వద్దు అనుకున్నాను. పదవులు........ సుఖాపేక్ష కొరకు  కాదనేది నా సిద్ధాంతం. సమ సమాజ స్థాపన నా ద్యేయం. నే స్థాపించిన "గ్రామ స్వరజ్యం" పత్రికలో ప్రతి పేజిలో ఈ దృక్పథం కనిపిస్తుంది.
   ఉమ్మడి రాష్ట్రాల ప్రధమ ముఖ్యమంత్రి "జమీందిరీ ఎబాలిషన్" చట్టం తెస్తూ , ఎందరికో విరోధినయ్యాను. పార్టీ  రాజకీయాలతో ముఖ్యమంత్రి పదవినే వదులుకున్నాను. అయితేనే మర్రా!?...........
               నాగార్జున సాగర్  ప్రోజక్టులా నా కీర్తీ  శాఖరాలకు అడ్డుగోడలు కట్టేదెవరు. గోదావరి  వేద ఘోషలో కృష్ణమ్మతల్లి పయః పీయూషముతో నా 
ఆంధ్రదేశం పరితప్తమై, మళ్ళీ నా చుట్టూ సుళ్ళు తిరిగి పరవళ్ళు త్రోక్కుతూ " పదవీ - పట్టాభిషిక్తం " చెయ్యలా. పువ్వూల దండలు - నా పుట్టిన రోజున ముంచెత్తినపుడు  నేనన్న మాట గుర్తు పెట్టుకోండి. 
  "  ఒరేయ్ పువ్వులెవరైనా తింటారటర్రా !" ఈ సన్మాన పత్రాలకు బదులు - విజ్ఞాపన పత్రాలే ముఖ్యం. అదే భావంతో దేశ సేవలో అంకితమవ్వాలని కోరుకున్నా...............
                                                  -5-
          నాకు తెలుసు . ముఖ్యమంత్రి పుట్టిన రోజుకి , ప్రకాశం పుట్టిన రోజుకి చాలా తేడా  ఉంటుందని , నాకు ముందే తెలుసు మా వెంకటేశ్వర రావు బాధపడ్డాడు. పదవి లేనప్పుడు  నా పుట్టిన రోజుకి ఎవరూ రాలేదని.
                      రాజమండ్రీ  రైల్వేస్టేషన్ లో అరటిపళ్ళు కొనుక్కోడానికి కూడా డబ్బులు లేకపోతే , స్టేషన్ మాష్టర్ క్యారేజీతో నా భోజనం ముగిసిందంటే ......... దానికి కారణం
           
               నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదని -
               ఏరికి పిడికేడు ధనమని- 
              " సామెతలొచ్చి  సాక్ష్యం చెప్పాలా".
            కష్టాలు మనుషులకు కాకపోతే  మానులకోస్తాయిటర్రా !
            నిలదోక్కుకున్నవాడే  నిండుమనిషి
             డా|| అక్కిరాజు రమాపతిరావు నా కధ వ్రాస్తాడని, ఇంద్రాదుమ్న మహరాజుతో నన్ను పోలుస్తాడని నే కలలు గన్నానా-
విద్యార్ధులు నా చరిత్ర చదువు కుంటారనుకున్నానా-
జరిగేవి జరగక మానవు-
ప్రాణాలు శాశ్వతం కావు-
 ఒరేయ్....ఎవరూ ఈ భూమి మీద కలకాలం ఉండి పోరర్రా!
ఉండి పోయేవి మంచి చెడ్డలే.
వ్యక్తుల కన్నా - సంస్ధలు- వ్యవస్ధలు- వాటన్నిటకన్నా
దేశం- శాశ్వతమైనవి.
ఈ దేశానికి సేచ్ఛా వాయువులు కేల్పించడానికి, మేము ఆరోజుల్లో పడ్డ శ్రమ తెలుసుకొన్న తర్వాతనైనా స్వాతంత్ర్యం-స్వచ్ఛని కాలరాంకుకండి.
రాజకీయాలు- ఈ భూమికి క్రొత్తవి కావు
ఓ సారి భారతం చదవండి-" 
              

Monday, October 28, 2013

పరాక్రి బాలలరామాయణం

 
Parakri balala ramayanam telugu from Pantula Astro

 I AM A POET AND ASTROLIGER.NOW I AM WORKING IN Z.P HIGH SCHOOL DIBBIDI, AND RESIDING IN CHODAVARAM VISAKHAPATNAM DIST. AS TELUGU PANDIT.IN 2010 APRIAL 13 MY BOOK BALALA RAMAYANAM INAGARATED.AND ANOTHER BOOK NAMED PARAKRI SUDHARAMAM WILL BE ....ON JUNE 25 INAGARATED AT POWRA GRANDHALAYAM DWARAKANAGER VSP . AND MANY MORE ARTICALS PRINTED IN THE PERIODICALS IN BETWEEN 1986-TO 1996. NOW I AM EXRCIGING IN ASTROLOGY AS PROFESSION. SRI MADHA DAKSHINA MURTY JYOTISHANILAYAM.Chodavaram

Tuesday, October 22, 2013

విజయ నగరం పైడి తల్లి అమ్మ వారి పండుగ - పైడిమాంబ పంచకం

                              పైడిమాంబ పంచకం
      
                        


       ( విజయనగరం పైడితల్లమ్మవారి దర్శనానంతరం  1984 లో ఈ పరాక్రి పైడిమాంబ పంచకం విరచించడమైనది. ఈ రచనకు ప్రేరణ రావణబ్రహ్మ కృతమైన శివస్తుతి.  )                         

     1. శ్లో  || సుందరాననా మరంద కుందచందనా స్వబంధు గంధసుందరీ
              ఇందిరా ప్రభాప్రసూన ఇంద్రియాణి  మందిరాసురాజ వందితా
              విద్య నాగరీ గరీయశీ విశేష మేదినీ గజేంద్ర నందినీ
              హే పురాధి దేవతా యశస్వినీ సుఖప్రదా సు పైడిమాంబికా ||

       2. శ్లో  || క్షీరసాగరోద్భవాని వాణ్యపర్ణ కంకణా కలాప నిక్వణా
             మత్కవిత్వ చిత్తకామినీ  సచిత్రరాగ రూపిణీ పరాగిణీ
             భుక్తిముక్తిదాయినీ స్వశక్తియుక్తిచారిణీ ప్రసారిణీఘృణీ
             హే పురాధి దేవతా యశస్వినీ సుఖప్రదా సు పైడిమాంబికా ||

  3. శ్లో || 
  సృష్టి పాలకే కపాలికే జ్జ్వలజ్జ్వల ప్రభాల కీల కాళికే
              యోద్ధబుద్ధివర్ధినీ  స్వరాజ్య వౄక్షకాండచారిణీ విహారిణీ
              విశ్వమోహినీ విశేష గాత్రపోషణా విశాలనేత్ర భాసురా
              హే పురాధి దేవతా యశస్వినీ సుఖప్రదా సు పైడిమాంబికా ||

     4.  శ్లో || క్షపాత వర్జితా విలక్షణ ప్రచార చక్షు దుష్టశిక్షకీ
           అక్షర ప్రమోద యక్షిణీ సుశిక్షణా క్షణక్షణ ప్రదక్షిణీ 
           మల్లికామతల్లికా ప్రఫుల్ల పల్లవీ నవీన కీర్తి వల్లకీ
           హే పురాధి దేవతా యశస్వినీ సుఖప్రదా సు పైడిమాంబికా ||

    5. శ్లో || పావనీ నమోనమో  మహద్నిరూఢకాత్మ  శాంతి క్రాంతి  కారణీ
          యోగినీ నమోనమో భవద్గుణాలవాల  హే! మదుక్త మాతృకా
          నూత్న ఛంద వైభవాంగ విక్రగంధి రూపిణీ, " పరాక్రి " పంచికా
          హే పురాధి దేవతా యశస్వినీ సుఖప్రదా సు పైడిమాంబికా ||

           ఇది పరాక్రి విక్రగంధి నూతన ఛందో పంచకం.
కృకృత్యుడనైతే ధన్యుడను.

Friday, October 11, 2013

Telangana is inevitable, predict astrologers in Times of India by P.V.RADHA KRISHNA ALSO

P.V.RADHAKRISHNA,
CELL :
+91 9966680542, +91 9966455872, +917659931592


Email :
parakrijaya@gmail.com (or) pantula.parakrijaya@mail.com