అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

16, సెప్టెంబర్ 2017, శనివారం

మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు - సన్మాన సుమాంజలి

మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు  - #సన్మానపత్రాలు

తేది. 17-09-2017 నాడు ఉదయం 10 గం|| నుండి 12.30 గం|| వరకు మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు ( విశ్వోదయ పాఠశాల ఆవరణలో ) వారి ప్రోత్సహంతో  శ్రీ గజ్జెల హనుమాండ్ల చారి గారిని, శ్రీ కె.కళాధర్ గారిని, నాట్యాచార్యులు శ్రీ టంగుటూరి భీమన్ పటేల్ గారిని అందించిన సన్మాన సుమాంజలి

శ్రీ గజ్జెల హనుమాండ్ల చారి - అనల్ప శిల్ప గరియసి

 శ్రీ కె.కళాధర్ - నటనా గరియసి

నాట్యాచార్యులు శ్రీ టంగుటూరి భీమన్ పటేల్ - నాట్య గరియసి

--సమర్పణ --
మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు
విశ్వోదయ పాఠశాల


contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్16, జూన్ 2017, శుక్రవారం

ఆశువుగా తెనుగింపు

వరమేకో గుణీపుత్రః
నచ మూర్ఖ శతాన్యపి|
ఏకశ్చంద్రః తమోహంతి
నచ తారా సహస్రసః||

ఆశువు గా తెనిగింపు పద్యం,

తేగి || కొమరుడొక్కడు జాలును గుణమణిగన
          కౌరవేంద్రుని మాడ్కిగ గనుట యేల
          రాత్రి భాసిల్లు నేతార గాత్ర వితతి
          పూర్ణ బింబమై చంద్రుండు ముదము గొలుపు
---------- పరాక్రి

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
వంద మంది మూర్ఖలుకన్న
మంచి గుణము కలిగిన ఒక్కడు చాలు
నక్షత్రాలు ఎన్ని ఉన్నా ప్రకాశించే
చంద్రుడు ఒక్కడు చాలు

18, ఏప్రిల్ 2017, మంగళవారం

అభినుత నిర్మలాంజలి


contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్