అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !

Sunday, October 5, 2014

కౌటుంబిక సన్మాన సుమాంజలి - కోనేరు శ్రీధర్ విజయవాడ పట్టణ మేయర్

Saiprasad Chembolu గారి (విజయవాడ వారి) కోరిక మేరకు ప్రచురించడమైనది.  
       

contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్
    

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...