అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

పరాక్రి కధలు

పనిబాధ
పెడాకులు ... ఓ అమృతం ... పంకజం కధలు
పని తీరు 
 
      గోదారి గలగలా నవ్వింది. 
బుర్రుందా
ఆత్మ హత్య
గాగుల్స్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి