అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

19, జూన్ 2016, ఆదివారం

ప్రస్తుతాంజలి - డా|| చంద్రశేఖర్Welcome Address – స్వాగత సుమాంజలి
   ఎందరో మహానుభావులు... అందరినీ ఒక్కటి చేసిన – ఈ రోజు – సుందర సుమనోహర సంబోధనల భావింపగా ఇదే మా స్వాగత సుమాంజలి.
            ఆరోగ్య శ్రీ ట్రస్ట్ అధిపతి గా మన చంద్ర శేఖర్ గారు అందరికి సుపరిచితులు, ఆరోగ్యానంద సంధాయిగా – హాయిగా నేటి సత్యారమునకు విచ్చేసిన వారికి – వారిని అభినందింపగా వచ్చిన మీ అందరికీ సుమనస్సుల నమస్సులు.
            ముందుగా వారి సత్కారానికి పొందుగా – కనువిందుగా – వైద్యమిత్ర బృందములందరీకీ పేరు పేరునా మా స్వాగత సుమాంజలి
        అట్టి వారిలో అందరిలో కొందరిని వెల్కమ్ అడ్రస్ గా సంభాషించగా తొలిదొల్తగా నేటి సన్మాన గ్రహిత శ్రీమతి ఽ శ్రీ చంద్ర శేఖర్ దంపతులకు మా అభినందన మందారమాల
ద్వితీయులైన  అద్వితీయమైన మన ఆరోగ్య శ్రీ కార్య నిర్వహణాధికారిణి శ్రీమతి ఉష గారికి సుస్వాగతం.
తదనంతర ప్రభృతులు
                  డా|| గోవర్ధన్ రెడ్డి (Executive officer & chief medical auditor) గారికి సాదర ఆహ్వానం.
అదే విధంగా …………..
   సర్వశ్రీ   డా|| గోపాల కృష్ణ గారు (Executive officer for operations ) గారికి సాదర ఆహ్వానం
                 డా|| రాజేంద్ర గారు (JEO implementation ) గారికి సాదర ఆహ్వానం
                 డా|| బాల కోటయ్య ( General Manager ) గారికి సాదర ఆహ్వానం
మరియు అందరి డెందము కందళింప సుహృజ్జన శోభిత వైద్యబృంద JEO’s & Dept. Executive officers, All dist. Coordinative Telangana & all Dist.  Managers  - Team Leaders, Arogyasri Trust – Mitras – Foss – Executives
అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ నేటి సన్మాన గ్రహీతైన డా|| చంద్రశేఖరుని వైఖరిని ప్రస్తుతింప ఉపన్యాసకులు తమ ఆలోచనా విన్యాసములను గావింపవలసిందిగా – కోరుకుంటున్నాము.
-      ఇట్లు
 మీ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్

Speech of Dr. Anil Kumar
                   
                        Distinguished delegates of the day, and Remarkable persons and esteemed all other invites of Today I will take a privilege to express my views about Sri M.ChandraSheker  Garu(CEO of the Aarogyasri HealthCare Trust, Govt. Of Telangana.) He served many people and gets more Reputation throughout his life. So many people take rest after retirement, But our hon’ble CEO is not in a mood,  But his mode of culture is always to serve the public. He comes from a respectable family of IAS cadre , and his esteem as follows as renown.
Please observe his name ChandraSheker
                  తెలుగు భాషలో చెప్పాలంటే చంద్రశేఖరుడంటే ఈశ్వరుడు. బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరులలో
అదే క్రమంలో సత్వరజో తమోగుణములు ఉంటాయి. తమోగుణము మత్తును కల్పించే లక్షణ సమన్వయము. ఎనస్తాలజిష్ట్ గా శారీరక భాదలు తెలియకుండా రోగికి అవసరమైన మోతాదులో తమోగుణాన్ని కలిగించి మనమందరం ఆపరేషన్సు చేస్తాం. మరోమాటలో చెప్పాలంటే ఎనస్తీషియా ఇవ్వకుండా అపరేషన్ నిర్వహించలేము. కాబట్టి వైద్యుడు నారాయణుడని హరి అని కీర్తింపబడినప్పటికి, శివుని అఙ్ఞా అంశ లేని వాడు ఎనస్తాలజిష్ట్ కాలేడు. చంద్రశేఖరునిలో ఆ హరిహరాద్వైతము కనిపిస్తుంది.
                      Of course I am not a philosopher to enlarge the content above said. It is taken by opinion of a  Pandit. As according to his feelings the name of a person very suitable. In other words the name “Visalashi” is not appropriate if she having one (Small eye’s) eye. But  ChandraSheker is a big name of our worshiping god “Eswara”  
          బిషజే సర్వరోగిణాం – దక్షిణామూర్తి ఉపనిషత్తును అనుసరించి భవ రోగములను కుదర్చగల శక్తి ఈశ్వరునిదే. అనగా చంద్రశేఖరుడుదే. దక్షిణామూర్తి గురువులకు గురువు.
  I think our Chandrasheker is not only a Guru but also a preacher. I don’t wish to prolong my speech Because I am not at all elder than of you. But my enthusiasm makes me to deliver the few words.
      A word can dictate the whole world But the Adhipati is Shiva or Narayana whatever the name may be like our beloved Guru Dr. M. Chandrasheker       
thank you one and all, to give this opportunity and I may thank full and grate full to Faliscater of today’s  auspicious celebrity and more and more ……. CEO Chandrasheker Garu

Namaste.

Vote of thanks:
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్