అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

మా పుస్తకాలు

1. బాలల రామాయణం Balala Ramayanam

                           2. సుధారామం SHUDARAMAM                  
             3. అమ్మకు అక్షరాంజలి
                                           - పంతుల జయ మహేశ్వరిAMMA KU AKSHARANJALI

              4. విశ్వనాధీయ స్వప్నశాస్త్రము 
                                                  -  పంతుల విశ్వనాధం viswanadhiya swapnasastram
             5.విశ్వనాధీయ ప్రశ్నశాస్త్రము 
                                                  -  పంతుల విశ్వనాధం viswanadhiya prasna sastram  
6. దక్షిణామూర్తి సంహిత
DAKSHINA MURTY SAMHITA

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి