అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

27, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 19

19. సమస్య:-  మనమా! వద్దిక నాదుమాట వినుమా మర్యాద కాపాడుమా!


మ||  స్తనముల్ రెండవి క్షీరపక్వ ఫలముల్ ధ్యానింపమాత్వమే
      ఘన సారంబగు నూరువుల్ గనుమ సంఘావిర్భవా స్థానముల్
      కనుకన్ యేమరి విస్మరింపకుము సౌశీల్యంబె యో జార! కా
      మనమా! వద్దిక నాదుమాట వినుమా మర్యాద కాపాడుమా! ||

23, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

21, నవంబర్ 2012, బుధవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 18

18. సమస్య:- చట్టమొచ్చె మిమ్ము సంస్కరింప
    

   ఆవె||   మతిని గతిని మార్చు మత్తున చిత్తైన
           బుద్ధిలేనివాడు, బుధవరుండు
           అనెడి బేధమేమి? ఆల్కహాలికులార
           చట్టమొచ్చె మిమ్ము సంస్కరింప  ||

18, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 17

17. సమస్య:- భారమ్మనిపించె భార్య భర్తను ప్రేమన్
   

     కం  ||     నారదుడాడిన తులనా
                భారమ్మును సత్య బొందె, భక్తిని పొందెన్
                తా రుక్మిణి, సతులారా!
               భారమ్మనిపించె భార్య భర్తను ప్రేమన్ ||

2, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

గౌరవాభినుతి - శ్రీమతి చెట్టి వెంకటలక్ష్మి యం.పి.డి.వో సబ్బవరం.


contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్
medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/