అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

9, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు - పరాక్రి

మిత్రులందరికి,పరాక్రి పదనిసలు పాఠకులకు, వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి