అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

8, ఏప్రిల్ 2014, మంగళవారం

లక్ష్మీ స్తోత్రం - Pantula Venkata RamaRao

లక్ష్మీ స్తోత్రం

                                                                     - Pantula Venkata RamaRao  

శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయంతెలుగు పండిత దర్శిని
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి