అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

25, మార్చి 2016, శుక్రవారం

దుర్ముఖీ

ఉ||  వ్రాసిన మాట తెల్గుకవి వ్రాతల నూతన భావపుంజముల్
జూసిన జూపు అచ్చెరువు చూతప్రపూతప్రభాత గీతికల్
ఆశువుగా మదర్పితము అందరి డెందము గందళింపుగా
భాసిత దుర్ముఖీ భువన
వత్సర శోభలు మెండుగావుతన్

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి