అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)
Showing posts with label పదవీ విరమణ సన్మాన పత్రం. Show all posts
Showing posts with label పదవీ విరమణ సన్మాన పత్రం. Show all posts

Wednesday, January 1, 2020

సన్మాన స్నేహ సుమాంజలి

పదవీ విరమణ చేయుచున్న సందర్భంగా. . సన్మాన స్నేహ సుమాంజలి
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                 ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                     గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్  ( ఉపాధ్యాయులు)                                                                                                  శొంఠ్యాం , విశాఖపట్నం.

Wednesday, October 30, 2019

సన్మాన సుమాంజలి - సుబ్బలక్ష్మి గార్కి

పదవీ విరమణ చేయుచున్న సందర్భంగా. . .సన్మాన సుమాంజలి

contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                 ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                     గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్  ( ఉపాధ్యాయులు)                                                                                                  శొంఠ్యాం , విశాఖపట్నం.

Wednesday, October 23, 2019

సన్మాన సుమాంజలి

పదవీ విరమణ చేయుచున్న సందర్భంగా. . .సన్మాన సుమాంజలి


contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                 ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                     గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్  ( ఉపాధ్యాయులు)                                                                                                  శొంఠ్యాం , విశాఖపట్నం.


Sunday, August 19, 2018

ఆశీః త్రిరత్న శుభాభికాంక్షలు

ఆశీః త్రిరత్న శుభాభికాంక్షలు
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్

Monday, July 30, 2018

సన్మాన సుమాంజలి


సన్మాన సుమాంజలి

contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్Tuesday, February 27, 2018

సన్మాన సుమాంజలి

తే.ది. 28-02-2018 నాడు పదవీ విరమణ సన్మాన సుమాంజలి - కామ్రేడ్ శ్రీ పర్లా రమేష్ గారికి


contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్Saturday, February 17, 2018

షష్ఠ్యబ్ధి సత్కృతి

 షష్ఠ్యబ్ధి సత్కృతి
శ్రీమతి &  శ్రీ   కోట మల్లికార్జునరావు పద్మారాణి దంపతులకు  17-02-2018  ( షష్టిపూర్తి వేడుక  ) షష్ట్యబ్ధి సందర్భముగా బహూకరించిన  సత్కృతి వైవాహిక  సన్నుతి.
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్

Saturday, September 16, 2017

మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు - సన్మాన సుమాంజలి

మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు  - #సన్మానపత్రాలు

తేది. 17-09-2017 నాడు ఉదయం 10 గం|| నుండి 12.30 గం|| వరకు మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు ( విశ్వోదయ పాఠశాల ఆవరణలో ) వారి ప్రోత్సహంతో  శ్రీ గజ్జెల హనుమాండ్ల చారి గారిని, శ్రీ కె.కళాధర్ గారిని, నాట్యాచార్యులు శ్రీ టంగుటూరి భీమన్ పటేల్ గారిని అందించిన సన్మాన సుమాంజలి

శ్రీ గజ్జెల హనుమాండ్ల చారి - అనల్ప శిల్ప గరియసి

 శ్రీ కె.కళాధర్ - నటనా గరియసి

నాట్యాచార్యులు శ్రీ టంగుటూరి భీమన్ పటేల్ - నాట్య గరియసి

--సమర్పణ --
మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు
విశ్వోదయ పాఠశాల


contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్Tuesday, April 18, 2017

అభినుత నిర్మలాంజలి


contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్

Sunday, June 19, 2016

ప్రస్తుతాంజలి - డా|| చంద్రశేఖర్Welcome Address – స్వాగత సుమాంజలి
   ఎందరో మహానుభావులు... అందరినీ ఒక్కటి చేసిన – ఈ రోజు – సుందర సుమనోహర సంబోధనల భావింపగా ఇదే మా స్వాగత సుమాంజలి.
            ఆరోగ్య శ్రీ ట్రస్ట్ అధిపతి గా మన చంద్ర శేఖర్ గారు అందరికి సుపరిచితులు, ఆరోగ్యానంద సంధాయిగా – హాయిగా నేటి సత్యారమునకు విచ్చేసిన వారికి – వారిని అభినందింపగా వచ్చిన మీ అందరికీ సుమనస్సుల నమస్సులు.
            ముందుగా వారి సత్కారానికి పొందుగా – కనువిందుగా – వైద్యమిత్ర బృందములందరీకీ పేరు పేరునా మా స్వాగత సుమాంజలి
        అట్టి వారిలో అందరిలో కొందరిని వెల్కమ్ అడ్రస్ గా సంభాషించగా తొలిదొల్తగా నేటి సన్మాన గ్రహిత శ్రీమతి ఽ శ్రీ చంద్ర శేఖర్ దంపతులకు మా అభినందన మందారమాల
ద్వితీయులైన  అద్వితీయమైన మన ఆరోగ్య శ్రీ కార్య నిర్వహణాధికారిణి శ్రీమతి ఉష గారికి సుస్వాగతం.
తదనంతర ప్రభృతులు
                  డా|| గోవర్ధన్ రెడ్డి (Executive officer & chief medical auditor) గారికి సాదర ఆహ్వానం.
అదే విధంగా …………..
   సర్వశ్రీ   డా|| గోపాల కృష్ణ గారు (Executive officer for operations ) గారికి సాదర ఆహ్వానం
                 డా|| రాజేంద్ర గారు (JEO implementation ) గారికి సాదర ఆహ్వానం
                 డా|| బాల కోటయ్య ( General Manager ) గారికి సాదర ఆహ్వానం
మరియు అందరి డెందము కందళింప సుహృజ్జన శోభిత వైద్యబృంద JEO’s & Dept. Executive officers, All dist. Coordinative Telangana & all Dist.  Managers  - Team Leaders, Arogyasri Trust – Mitras – Foss – Executives
అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ నేటి సన్మాన గ్రహీతైన డా|| చంద్రశేఖరుని వైఖరిని ప్రస్తుతింప ఉపన్యాసకులు తమ ఆలోచనా విన్యాసములను గావింపవలసిందిగా – కోరుకుంటున్నాము.
-      ఇట్లు
 మీ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్

Speech of Dr. Anil Kumar
                   
                        Distinguished delegates of the day, and Remarkable persons and esteemed all other invites of Today I will take a privilege to express my views about Sri M.ChandraSheker  Garu(CEO of the Aarogyasri HealthCare Trust, Govt. Of Telangana.) He served many people and gets more Reputation throughout his life. So many people take rest after retirement, But our hon’ble CEO is not in a mood,  But his mode of culture is always to serve the public. He comes from a respectable family of IAS cadre , and his esteem as follows as renown.
Please observe his name ChandraSheker
                  తెలుగు భాషలో చెప్పాలంటే చంద్రశేఖరుడంటే ఈశ్వరుడు. బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరులలో
అదే క్రమంలో సత్వరజో తమోగుణములు ఉంటాయి. తమోగుణము మత్తును కల్పించే లక్షణ సమన్వయము. ఎనస్తాలజిష్ట్ గా శారీరక భాదలు తెలియకుండా రోగికి అవసరమైన మోతాదులో తమోగుణాన్ని కలిగించి మనమందరం ఆపరేషన్సు చేస్తాం. మరోమాటలో చెప్పాలంటే ఎనస్తీషియా ఇవ్వకుండా అపరేషన్ నిర్వహించలేము. కాబట్టి వైద్యుడు నారాయణుడని హరి అని కీర్తింపబడినప్పటికి, శివుని అఙ్ఞా అంశ లేని వాడు ఎనస్తాలజిష్ట్ కాలేడు. చంద్రశేఖరునిలో ఆ హరిహరాద్వైతము కనిపిస్తుంది.
                      Of course I am not a philosopher to enlarge the content above said. It is taken by opinion of a  Pandit. As according to his feelings the name of a person very suitable. In other words the name “Visalashi” is not appropriate if she having one (Small eye’s) eye. But  ChandraSheker is a big name of our worshiping god “Eswara”  
          బిషజే సర్వరోగిణాం – దక్షిణామూర్తి ఉపనిషత్తును అనుసరించి భవ రోగములను కుదర్చగల శక్తి ఈశ్వరునిదే. అనగా చంద్రశేఖరుడుదే. దక్షిణామూర్తి గురువులకు గురువు.
  I think our Chandrasheker is not only a Guru but also a preacher. I don’t wish to prolong my speech Because I am not at all elder than of you. But my enthusiasm makes me to deliver the few words.
      A word can dictate the whole world But the Adhipati is Shiva or Narayana whatever the name may be like our beloved Guru Dr. M. Chandrasheker       
thank you one and all, to give this opportunity and I may thank full and grate full to Faliscater of today’s  auspicious celebrity and more and more ……. CEO Chandrasheker Garu

Namaste.

Vote of thanks:
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్

Thursday, February 25, 2016

ఆశీర్వాణి

contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్

Monday, February 15, 2016

సాభిప్రాయం

సాభిప్రాయం

ఉ||    నూకల వంశ సంభవుడు నూతన భావుక భావశీలియై
ప్రాకటగూర్చె నా పదము వ్రాతకు నాపథమంచు శోభగన్
ఏ కల నిష్కళంక పరిధేయము గానుదయింపగా సదా
సాకలనంబు కావ్యగతి సంతస మొప్పగ కూర్పునేర్పుమై ||

మిత్రులు శ్రీయుతులు నూక సూర్యప్రకాష్ మరియు వారి చి|| సౌ|| నాగలక్ష్మి నాకు చిరకాల పరిచితులు ఆత్మ బంధువులు. వారి కవితా సంకలనం సద్గురు స్మరణతో సాగి మూడులో వారి కాంక్ష తెలిపారు ఆలోచించుకునే ఆత్మావిష్కరణ మన గతంలో నాటికీ నేటికీ జేజేలు పలుకుతూ పండువుగా పండగగా ఒక్కటే అనే సాభిప్రాయానికి అందరూ రావాలి ఇది వెర్రీకాదు సర్రయిలిజమ్ అంతకన్నా కాదు. రచయిత మాటల్లోనే చెప్పాలంటే నాపదం నాపథం.

నిశీధిలో వైరస్ వుంటుందా ? వృక్షవిలాపం నిర్లక్ష్యమవుతోందా? రచయిత అద్భుత ఆవిష్కరణ- కార్యకారణాలు నీవే అంటుంది. పాంచజన్యం పూరించినా, ఏ శోధన గావించినా ఎవరికోసం! మనుషుల మనస్తత్వాన్ని కాచి వడపోసిన గురుబోధ నాయకత్వం నాకున్నాయని రచయిత ఆబగా ధర్మాన్ని చరిత్రకెక్కించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఎవరు చచ్చినా ( హంత ) వర్ణ వైకల్యాలెన్ని కలిగినా మర్మం మారదు. ఇది ఇంతే. మనిషి మృగంలా సంచరించ కూడదు కదా! పూనికతో ప్రణయ ప్రకృతిని సాక్షాత్కరించుకోవడమే నా పదం నాపథం ........     ............................

కవి ఆల్కెమీ మీరూ సందర్శించండి.

contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్

Friday, October 16, 2015

గృహ ప్రవేశ ఆశీర్వాణి

నా మిత్రుడు నూకల సూర్య ప్రకాష్ నూతన గృహప్రవేశ సందర్భంగా
Gruha pravesha aasirvani -16-10-2015
http://1.bp.blogspot.com/-z80m_cN_U5A/ViErVVuWQbI/AAAAAAAAJlA/fTDbxvlvji4/s1600/Gruha%2Bpravesha%2Baasirvani.jpg
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్

Sunday, March 29, 2015

అభినందన సన్మానపత్రిక - Deepak Abhiram

http://1.bp.blogspot.com/--rXvBM6Y9ps/VQxVpfH052I/AAAAAAAAFHw/sPqOSOCRW0E/s1600/Deepak%252BSanmana%252Bpatram.jpg
#సన్మానపత్రిక
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్