అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

Thursday, March 29, 2018

ఆశీర్వాణి


ఆశీర్వాణి
contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్

3 comments:

 1. dear sir very good blog and very good content
  Tollywood Cinema News

  ReplyDelete
 2. good afternoon
  its a nice information blog...
  The one and only news website portal INS media.
  please visit our website for more news update..
  https://www.ins.media/

  ReplyDelete
 3. good information article
  https://youtu.be/2uZRoa1eziA
  plz watch our channel

  ReplyDelete