అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

28, మార్చి 2013, గురువారం

శంకరాభరణం బ్లాగులో నా పూరణ - 1

శంకరాభరణం బ్లాగులో నా పూరణ

 కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
హర నీవే శరణమ్ము నా కనియెఁ బ్రహ్లాదుండు సద్భక్తుఁడై.
హర నీవే శరణమ్ము నాకనియె   "ప్రహ్లాదుండు సద్భక్తుడై
సిరియాళుండు "  మహాప్రమోది గనుకే స్థేయాగ సంసిద్ధుడై
హరవైశిష్ట్య కథా ప్రధానమున - ఆహారంబు తానౌటకున్
దరలెన్ ! శంకర నీకృపల్ సులభ సాధ్యంబన్న బేరేలకో ?