అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)
Showing posts with label పరాక్రి - చాటువులు-సమస్యాపూరణలు. Show all posts
Showing posts with label పరాక్రి - చాటువులు-సమస్యాపూరణలు. Show all posts

Friday, April 5, 2013

శంకరాభరణం బ్లాగులో నా పూరణ -2

శంకరాభరణం బ్లాగులో నా పూరణ

సమస్యాపూరణం – 1014 (తగినది గాదయ్య వేద) 

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తగినది గాదయ్య వేదధర్మము మనకున్.

 పూరణ : శ్రీమతి పంతుల జయ మహేశ్వరి
  సెగలుగ విలయపు మనుగడ
  తగినది గాదయ్య , వేద ధర్మము మనకున్
  జగతికి, మేలును గూర్పగ
  తగు విలువల నిచ్చి శాంతి తన్యతబెంచెన్ ||

 

 

Thursday, March 28, 2013

శంకరాభరణం బ్లాగులో నా పూరణ - 1

శంకరాభరణం బ్లాగులో నా పూరణ

 కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
హర నీవే శరణమ్ము నా కనియెఁ బ్రహ్లాదుండు సద్భక్తుఁడై.
హర నీవే శరణమ్ము నాకనియె   "ప్రహ్లాదుండు సద్భక్తుడై
సిరియాళుండు "  మహాప్రమోది గనుకే స్థేయాగ సంసిద్ధుడై
హరవైశిష్ట్య కథా ప్రధానమున - ఆహారంబు తానౌటకున్
దరలెన్ ! శంకర నీకృపల్ సులభ సాధ్యంబన్న బేరేలకో ?

Wednesday, March 27, 2013

సూటిగా.... -పంతుల జయమహేశ్వరి

    సూటిగా....
                  27-3-2013                                   -పంతుల జయమహేశ్వరి 


 చిన్నతనము వీడు చీకాకు బడబోకు
  పలుక, బెరుకు- భయము పాడిగాదు
     పద్య మొకటి చెప్పి ప్రకటింపభావముల్
         నిజము నిక్కువముగ ఋజువు గాదె ||

Tuesday, March 26, 2013

దత్త సమస్య

ఈ వారం  24.03.2013   దత్త సమస్య  " కలహమె సర్వ సౌఖ్యముల కారణమౌను వివేకమున్నచో "
బలిమిని సర్వక్తులతొ భాద్యత యంచును యెంచి జేయుచున్
పలికిన వెంటనే తమకు పన్లొనరించిన మంచి, లేనిచో
ఖలులను బంధువర్గములు, కాదన వైరమె వచ్చుగాక, తత్
కలహమె సర్వసౌఖ్యముల కారణమౌను వివేకమున్నచో //
                                               పూరణ:- శ్రీమతి పంతుల జయ మహేశ్వరి  ( w/o పరాక్రి )
                                                                             చోడవరం.

Sunday, March 24, 2013

సమస్య - కలహమె సర్వ సౌఖ్యముల కారణమౌను వివేకమున్నచో

ఈ వారం  24.03.2013   దత్త సమస్య  " కలహమె సర్వ సౌఖ్యముల కారణమౌను వివేకమున్నచో "
చం||  చెలితొలి ప్రేమపాటవము చేష్టలు చూపులు ఆలకింపులున్
        మలిగొను మాట మార్దవము మానుట బూనుట కేళిలోల  నం
        బలుగుట ఆశ జూపుటయు యందము చిందెడి గోము, నెయ్యపున్
        కలహమె సర్వసౌఖ్యముల కారణ మౌను వివేక మున్నచో ||

                       -   పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రిజయ) పూరణము.
                              ది. 17-3-2013  ,   చోడవరం.

Friday, March 15, 2013

శరదాపదాలు

శరదాపదాలు
                                                 -    పరాక్రి

దేవళం బిదియోరా
దేశకంబదురురా

సంధి సుందర మొచ్చె
కొత్త కొత్వాలు
దిబ్బిడి స్కూలు నేపాలు

అయ్యవారికి తోడు అతడు సగపాలు
సాగింప శివప్రసాదపు వాడి వేడు,
స్వస్థితికి అస్తిత్వ మొప్పార జూడు

పిసరెక్కు వంటాడు పసగాన నీడు
డీగ్రీల చూరెక్కి వర్సిటీ వంతుడై
నరసింగ మింతెరా సిరిసాగులేడు,

పువ్వుల సామిరా - ఏ పూట రాడో ?
బిగ్ బాసు విగ్రహంబును జూడ
నవ్వు నవ్వుల తోడు నాట్యాలనాడు

ఈలేసి గోలెట్టు ఇంపుగా గన్పట్టు
వెంకి మాటల పెంకి గానీ
ఇంకోడు సరిగాడు - పనికి లేడు ,

పొట్టోడు గట్టోడు గారవనీడు
పీనెవ్వి ఈక్వేషన్ రూటు వేరు
కార్యసాధకుడితడు, నాటకాలోడు

పోడుగాటి లెక్కల్లో మరమనిషి
పొదుపైన మృదుభాషి - నిత్యతోషి
అప్పల నాయుడే అరకొరలు దూసి

అందాల బిందువై అలరారుజ్యోతి
మందగమనయె గాని - సంద్రంపు సాక్షి
పాటల పేటికౌ - ఆరంపు జ్యోతి

ఆంగ్లేయ భాషాధికారి - సాకారి
రీజనింగుల బోల్చి రంగు దేల్చు
ఆచార్య వర్యుడాచారి మల్లి ||

చిత్తశాంతుల బూచు - నుదిటి బొట్టుల వాడు
గ్రామీణ సామెతల ఘూటు - గాటి
ట్రెజరియౌ కె గణేషు - టెంపరించు

మెత్త మెత్తగ నుండు చిత్తానదోపడు
లోతైన భావాల దేవుళ్ళు
ముభావంపు లొంపు - ముంగిళ్ళలందు ,


చిగురాకులందే చిందేయగలడు
గడులు నప్పించేటి - గడుసైనవాడు
కాణాచి నానాజి ,దోబూచులాడు

కంచు కంఠమువాడు కావలాపాటి
అంచున నెంచగ పొంచి - వొంచుదూరి
మూర్తి మంతపు మూర్ధన్యుడితడు

చిన్నబోవడు వీడు - చెన్నైనవాడు
మిన్ను మన్నుల తంపరల వెన్ను
గన్నవారి పేర - చిన్న రావు

లోకంపుదనతోటే- తానులోకపుదోటె
అన్నన్నా చిన్ని యప్పన్న
తప్పున్న దంటే - తూర్పార బట్టు

శిష్ఠ వాక్యము నేలు - నిష్ఠతో తుష్టిగా
ప్రస్తాన త్రయములో - పయనించు
సంఘజీవన శాస్త్ర మోహనడు ఘనడు

గొల్లు మన్నది ఈ నేల తల్లి
 డ్రిల్లు మాష్టరు రామ్ముర్తి
రాకతో మళ్ళీ మొగ్గలేయంగ ద్రుళ్ళి.


చంద్ర కాంతపు పూవు - సౌరులేపార
కళల కలకలల  - తళుకు తోడ
చంద్రకళ రాక - చారుగమమె.

కుందనపు పద్మంబు - కుర్చికి వెలుగు
ప్రిన్సిపల్సును లచ్చి పంచించి వచ్చు
పాఠశాలకు వీరు మినిష్టిరీ వారు

కంప్యూటరార్పగా నేర్పగా గలరు మాకు
అసలు లేకే గాని కొసలుకే మార్పు
తీర్పరుల మావూరు దిబ్బిడి వారు.

అచ్చోట పనిజేయ సచ్చితానందమై
హంసవింశతిగ గూర్చి అచ్చెరువు తోడ
పరాక్రి పదనిసల - సరదాల పాట

Saturday, February 2, 2013

చాటువులు - 14

12.   గీ ||     ప్రణవ మంత్రము ఓంకార పఠనమందు
                  మనసు లగ్నము జేసినే మసల దలతు
                  వల్ల భారాధ్య కైలాస వాస దేవ
                  పార్వతీ సమభాగ సంపాద మోద ||

Friday, February 1, 2013

చాటువులు - 13

   తేగీ||      ఆంధ్ర భాషకు పట్టంపు టాణిమణుల
                     కావ్య కన్యక లెందరొ గజ్జెకట్టి
                     చిందులేయగ నుత్సాహ సింధువందు
                     పద్యమేదేని పలుకగా ద్యమగును ||Thursday, January 31, 2013

చాటువులు - 12

11.    సీ||    అతిలోక సుందరమ్మందురీ భాషను
                              బ్రిటను వాడౌ బ్రౌను నిటలి యనెను
              దేశ భాషలయందు తెలుగు లెస్సనుచున్న
                             మా భూమిని బుట్టి మసలు నేను
              అధ్యయనంబుచే నధ్యాపకత్వంబు
                                   చేపట్టి శిష్య ప్రశిష్యగముల
              సీస పద్యముచెప్పి శ్రీనాథు మెప్పింతు
                                   సందర్భ శుద్ధిగా ఛందమలర
||

Wednesday, January 30, 2013

చాటువులు - 11

10.   చం||  పదముల నర్తనానుగుణ పద్యములల్లెద రాసధావనీ
            కదలెడు మానసానుభవ కాంతను చింతనలందు నీ విధిన్
            ఉదయిని భావసాగరిణి నుజ్వల భాస విశేష రాశినిన్
            కధలుగ వ్రాసుకొందు మదికామిత రాణిని ప్రేమ ధోరణిన్  ~$

Tuesday, January 29, 2013

చాటువులు - 10

 గీ ||    శంఖ కంఠిని కుచకలశాల మ్రోల
                  రేఖ శాఖియ నడుముతో లేఖనాల
                  రంభ సమభార ఊరువులందగింప
                  చేర వచ్చిన నీ పేరె చారు కవిత ||

Monday, January 28, 2013

చాటువులు - 9

 9.   సీ||     మది నిన్ను తలపోసి మమత రంగులు పూసి
                           దయాంతరస్థమౌ సదనమందు
                  చిందులేసెడి కాంత శ్రీకార విశ్రాంత
                                   కలనుండి ఇలలోకి కదలిరావె
                  కావ్య కళానురాగ కమనీయ రమణి
                                   వర్ణింతు పద్యాల వచనమందు
                  పద పదంబులయందు పాదానుమోదమై
                                   నర్తించి వర్తించి నడచిరావె

Sunday, January 27, 2013

చాటువులు - 8

8. 
 ఉ || రాధనురా ప్రభూ నిరప రాధను  రా మదినిన్నె గొల్చు  ఆ
            రాధన మగ్న మానసనురా వినయంబున విన్నవించు నీ
            రాధనురా మదీప్సితము రాజిల జేయు మరీచి వీచికా
           రాధన జేయుచుంటి నిట రాగమయీ సరసాస్వరాధనై ||

Saturday, January 26, 2013

చాటువులు - 7

7. 

 ఉ || లక్షణ సంయుతంబగుచు రంజిల జేయుటె యక్షయంబుగా
          రక్షిత దక్షతన్ వరలు రమ్యపు జీవన భావనా స్రవం
          తీక్షయనామ వత్సరము తీరని కాంక్షలు దీర్చు తానిలన్
         అక్షయనామ వత్సరమె యందురు కొందరు శ్రీక్షయంబునే ||

Friday, January 25, 2013

చాటువులు - 6

6.      గీ ||  అడవిని జరించి శాంతుడననుట కన్న
              జనుల యారణ్యరోదన జాలి గొలుపు
              శోకద్రష్టమౌ జీవన శోభలందు
              నిలిచి యుండుమ తపసివై నిబ్బరముగ ||

Thursday, January 24, 2013

చాటువులు - 5

5.      కం ||   ష్టి స్థితి లయ నేతా
                    స్రష్టలు మువ్వురి దలంచి సాగిలి మ్రొక్కన్
                    శిష్ట జనావళి బ్రోచెడి
                    నిష్టకు మూర్తి త్రయమున నీశ్వరుడెదగున్ ||

Wednesday, January 23, 2013

చాటువులు - 4

  శ్లో ||  మనస్వీ మ్రీయతేకామం కార్పణ్యంతు నగచ్ఛతి
           అపి నిర్వాణమాయాతి నానలోయాతి శీతతాం ||

4.   తెనిగింపు పద్యం :-
             గీ || మానవంతుడకట మహి( గోర్కె లుండియు
                   దైన్యమొంది తీర్ప తపన బడునె ?
                   నిప్పు రవ్వ వేడి నివురున గప్పగా
                   శీతలంబు గాదు చివరనైన ||

Tuesday, January 22, 2013

చాటువులు - 3

శ్లో  || కుసుమ స్తమకస్యేవ ద్వయీవృత్తి ర్మనస్వినహ్
              మూర్ధ్నివా సర్వ లోకస్య శీర్యతే వనయేవవా ||

3.  తెనిగింపు పద్యం :-
         గీ ||  మానవంతుల సద్వృత్తిగాన రెండు
                 తెరగులగుచుండు పుష్పములరయ, సర్వ
                 లోక ఆరాధనా శీర్ష్యదేక గతిని
                 గాక పోయిన వాడును కానలందు ||

Monday, January 21, 2013

చాటువులు - 2

శ్లో  ||      ఆకారేణైవ చతురాహ్ తర్కయంతి పరేంగితం
                        గర్భస్థం కేతకీపుష్పం ఆమోదేనైన షట్పదాహ్ ||

2.   తెనిగింపు పద్యం :-
             గీ ||  మొగలి పూవును గర్భస్థ ముఖిని గనియు
                    చేరనెంచును తుమ్మెదల్ చెలిమితోడ
                    ఇంగితమ్మును గ్రహియింతు రితరులందు
                    చనగనాకృతి తర్కించి చతుర మతులు  ||

Sunday, January 20, 2013

చాటువులు - 1

1.    కం  ||  కందము చెబుతా వినరో
                 రందముగా నిందుభాతి యమరము గాతన్
                 వందిత వాఙ్మయ మాతకు
                 ఛందము మచ్ఛందమలరు చతురోద్గృతులన్ ||