అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

5, అక్టోబర్ 2014, ఆదివారం

కౌటుంబిక సన్మాన సుమాంజలి - కోనేరు శ్రీధర్ విజయవాడ పట్టణ మేయర్

Saiprasad Chembolu గారి (విజయవాడ వారి) కోరిక మేరకు ప్రచురించడమైనది.  
       

contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్
    

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి