అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)
Showing posts with label మన్మధ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. Show all posts
Showing posts with label మన్మధ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. Show all posts

Friday, July 3, 2015

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర రాశి ఫలితాలు

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర మేషరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Mesham.html -  
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=8JSjVNQ6cKY
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర వృషభరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Vrushabam.html
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=4v8HFlpu9eA
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర మిథునరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Midhunam.html
Vedio Link https://www.youtube.com/watch?v=35UAVMpJMwo
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర కర్కాటకరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Karkatakam.html
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=RJF623TTz0E
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర సింహరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Simham.html -  
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=-YmBUZRS2-8
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర కన్యరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Kanya.html
Vedio Link https://www.youtube.com/watch?v=8cJLv11cDGs
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర తులారాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Tula.html -  
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=2oWQ8o94UGA
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర వృశ్చికరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Vruchikam.html
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=QnTdbf-mgSA
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర ధనస్సురాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Dhanur.html
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=wMD5QbTptWU
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర మకరరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Makaram.html
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=_VJ2GjumrZo
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర కుంభరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Kumbam.html -
Vedio Link   https://www.youtube.com/watch?v=15zFBdyQKak
 

శ్రీ మన్మథ నామ సంవత్సర మీనరాశి ఫలం 2015-2016: http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/2015/03/Meenam.html -  
Vedio Link  https://www.youtube.com/watch?v=W6R4wioFctM

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna cell:9966455872,


please like the face book page శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిషనిలయం link here :https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM


Facebook:https://www.facebook.com/parakrijaya

twitter : https://twitter.com/parakrijaya

linkedin : in.linkedin.com/in/parakrijaya/

Google+ : https://plus.google.com/u/0/+PantulaVenkataRadhakrishnaParakrijaya

 సాధన ఆరాధన : http://parakrijaya-parakri.blogspot.in ,
శ్రీ మేధా దక్షిణమూర్తి  జ్యోతిష నిలయం : 
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/,
http://secureonlinepayments.webs.com/,

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/
పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in


#‎Jyothishyam‬ ‪#‎astrologypredictions‬ ‪#‎teluguastrology‬ ‪#‎astrologyintelugu‬ ‪#‎onlineteluguastrology‬ ‪#‎onlinejyothishamtelugu‬ ‪#‎telugujyothisham‬ #onlineteluguastrology ‪#‎rasiphalalu2015‬ ‪#‎telugurasiphalalu‬ ‪#‎Parakrijayarasiphalalu‬ ‪#‎panchangamtelugu‬ ‪#‎panchangam2015‬-16 ‪#‎yearlypredictions‬ ‪#‎horoscopeprediction‬ ‪#‎TeluguPanchangam2015‬ ‪#‎UgadiPanchangam2015‬-16 ‪#‎Manmadhanamasamvatsararasiphalalu‬ #Jyothishyam ‪#‎VaaraPhalalu‬ ‪#‎telugujatakam‬ ‪#‎Jatakamintelugu‬ ‪#‎telugujathakam‬ ‪#‎teluguhoroscope‬ ‪#‎horoscopetelugu‬ ‪#‎నక్షత్రం‬ ‪#‎జ్యోతిష‬ ‪#‎జాతకం‬ #జాతకం ‪#‎మేషరాశి‬ #వృషభరాశి #మిథునరాశి #కర్కాటకరాశి #సింహరాశి #కన్యరాశి #తులారాశి #వృశ్చికరాశి #ధనస్సురాశి #మకరరాశి #కుంభరాశి #మీనరాశి #శ్రీమేధాదక్షిణమూర్తిజ్యోతిషనిలయం #SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM

Saturday, March 21, 2015

మన్మధ ఉగాది శుభాకాంక్షలు
ఆకాంక్ష

కం||             వచ్చెను మన్మధ వర్షము
                   తెచ్చును సుఖ శాంతులిలను దీర్చును బాధల్
                   విచ్చిన ఆశల మనమున
                   ముచ్చట జనులంత వడిగ ముందడు గేయన్|| 
                                                        -------- జయ మహేశ్వరి


-: సందేశం :-

ఉ||        మన్మధ వత్సరం బనగ మంచిని చెడ్డను యెంచి జూచుటే
             మన్మధనంబు జేసు కొని మారుట మార్చుట ముఖ్యమౌ గదా!
             తన్మహి తాత్మ సంగతుల దారులు, తీరులు, దూరుభావనల్
             చిన్మహనీయ శోధనల శీఘ్రమె మాను(వ)మ మానవావహా ||
                                                                   ---------      పరాక్రి