అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

28, మే 2012, సోమవారం

ప్రగల్భాలు కాదు ఫలితాలు చూపాలి


  
 ప్రగల్భాలు కాదు ఫలితాలు చూపాలి  

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి