అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

18, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 17

17. సమస్య:- భారమ్మనిపించె భార్య భర్తను ప్రేమన్
   

     కం  ||     నారదుడాడిన తులనా
                భారమ్మును సత్య బొందె, భక్తిని పొందెన్
                తా రుక్మిణి, సతులారా!
               భారమ్మనిపించె భార్య భర్తను ప్రేమన్ ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి