అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

21, నవంబర్ 2012, బుధవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 18

18. సమస్య:- చట్టమొచ్చె మిమ్ము సంస్కరింప
    

   ఆవె||   మతిని గతిని మార్చు మత్తున చిత్తైన
           బుద్ధిలేనివాడు, బుధవరుండు
           అనెడి బేధమేమి? ఆల్కహాలికులార
           చట్టమొచ్చె మిమ్ము సంస్కరింప  ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి