అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

24, డిసెంబర్ 2012, సోమవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 20

20. సమస్య:-   బీరుపట్ట బిడ్డ భీముడగును.
          

      ఆవె||     అక్బరడిగినాడు, అమ్మలేదక్కటా!
                  బిడ్డ పాలకెట్లు? బీర్బలనెను
                ఆవు పాలను మన ఆస్థానమందు క
                  బీరుపట్ట బిడ్డ భీముడగును.||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి