అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

6, డిసెంబర్ 2012, గురువారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 21

 21. సమస్య:- మూడును మూడు మూడు మరి మూడును మూడును మూడుమూడుగన్.
      
 ఉ||  బాడుగ కట్టినాను గత వారమునుండియు బండిలాగి నీ
     తోడిక నమ్ముమయ్య నను దోసము పట్టెదవేల రోజుకున్
     మూడగు రూకలైన యవి మొత్తము లెక్కిడ వారమందునన్
     మూడును మూడుమూడు మరిమూడునుమూడును 
                                                                 మూడుమూడుగన్.||

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి