అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

6, ఫిబ్రవరి 2017, సోమవారం

ఆశీర్వణీ

ఆశీర్వణీ

1 కామెంట్‌: