అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

29, మార్చి 2017, బుధవారం

సత్కృత నుత హృదాక్షరాంజలి


సత్కృత నుత హృదాక్షరాంజలివ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి