అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)
Showing posts with label పరాక్రి రచనలు. Show all posts
Showing posts with label పరాక్రి రచనలు. Show all posts

Thursday, October 11, 2018

దుర్గా దశావతార కందాలంకృతి

- :దుర్గా దశావతార కందాలంకృతి:-

కం//  1.       💐 కనకదుర్గమ్మ 💐 :-.              దుర్గా దేవిని గొలువగ
దుర్గా నవరాత్రి, కనకదుర్గాంబికతో
దుర్గాలంకారములవి
వర్గోత్తమ పాడ్యమితిథితొ-వరుసగ జరుగున్

        2.   💐 త్రిపుర సుందరి💐 :-
బాలా త్రిపురగ సుందరి
మేలై విదియకు విదితమె- మేనిసొగసులతో       చాలా ఏభై యొక్కటి.                       ఆలంకారముల వెల్గు యచ్చెరువొందన్.

         3   💐  గాయత్రి 💐

  ధ్యేయము నీవై  తృతియను
   కాయము మరణించువరకు గాయత్ర్యంబన్
   సాయమనియమాధికమై
   ప్రాయపు వెచ్చింపు రచన ప్రాపంచికమౌ
4.                  💐 అన్నపూర్ణ💐

    వన్నెల చిన్ని తయారుగ
    తన్నామము యన్నపూర్ణ తపమది లేకే
    అన్నీయష్టా దశములు
    నిన్నే చిత్రింప చవితి నిర్ణయ మగులే.

5.                    💐 లలిత💐

    పంచమి నాడే మంచిగ
    సంచిత కర్మముల , లలిత సంతులితాత్మన్
    గాంచిన "కాంచెన రూపిణి
    సంచారములగు" సదసద్గృహములలో.
6.              💐  మహాలక్ష్మి 💐

   మెచ్చెడి తనువిభవముతో
   లచ్చికి షష్ఠ్యాది నుండి లావణ్యముగా
   విచ్చేయు రూప మేష్యము
   నిచ్చెలు నీనామజపము నిర్మమ హంత్రీ.

                      💐  సరస్వతి💐
7.
   సప్తమి మూలము పూజకు
   ఆప్తముగా దోచుచుండు నందరి మదిలో
   క్షిప్త సరస్వతి రూపము
   గుప్త ముగా నినుదలంప గూఢము దెలియున్

8.                  💐   దుర్గ    💐

  దుర్గా దుర్గా యనుచును
  దుర్గమ సంసార సరళి - దుర్గాష్టమితో
  దుర్గను భజించు భక్తుని
  దుర్గ యె రక్షించు చుండు దుఃఖము ద్రోచున్

9           💐  మహిషాసుర మర్దిని  💐  మాహర్నవమికి రూపము.                       ఆహుతమై మహిష చండ ఆవిర్భవమౌ.     ఓహోదేవీ స్తుతమతి
హాహా కారముల శాంత -అమితాగమితా.

10.             💐శ్రీ రాజరాజేశ్వరి 💐

ఆరాధింపగశక్తని.                                                 శ్రీ రాజేశ్వరి యనంగ శ్రీ మాతంగీ.         తారాపథముల జేరిక
వీరమె ,సాధనముజొప్పు విజ్ఞానం బే.

Sunday, March 18, 2018

విలంబి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు

విలంబి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు,...
 సర్వదేవతలు శుభములను అనుగ్రహించాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ.........

New Ugadi Wishes 2018|Vilambi Ugadi | Ugadi Shubhakanshalu|Saturday, September 16, 2017

మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు - సన్మాన సుమాంజలి

మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు  - #సన్మానపత్రాలు

తేది. 17-09-2017 నాడు ఉదయం 10 గం|| నుండి 12.30 గం|| వరకు మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు ( విశ్వోదయ పాఠశాల ఆవరణలో ) వారి ప్రోత్సహంతో  శ్రీ గజ్జెల హనుమాండ్ల చారి గారిని, శ్రీ కె.కళాధర్ గారిని, నాట్యాచార్యులు శ్రీ టంగుటూరి భీమన్ పటేల్ గారిని అందించిన సన్మాన సుమాంజలి

శ్రీ గజ్జెల హనుమాండ్ల చారి - అనల్ప శిల్ప గరియసి

 శ్రీ కె.కళాధర్ - నటనా గరియసి

నాట్యాచార్యులు శ్రీ టంగుటూరి భీమన్ పటేల్ - నాట్య గరియసి

--సమర్పణ --
మనోజ మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్టు
విశ్వోదయ పాఠశాల


contact for సన్మాన పత్రాలు - ఆశీర్వచనాలు
9966455872, 7013390324
                                                                          ------------    పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ (పరాక్రి )
                                                                                                   గ్రేడ్ వన్ తెలుగు పండిట్