అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

2, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

చాటువులు - 14

12.   గీ ||     ప్రణవ మంత్రము ఓంకార పఠనమందు
                  మనసు లగ్నము జేసినే మసల దలతు
                  వల్ల భారాధ్య కైలాస వాస దేవ
                  పార్వతీ సమభాగ సంపాద మోద ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి