అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

4, ఏప్రిల్ 2016, సోమవారం

పదమథనము

🎯🎯పదమథనం 🎯🎯

నాలుగు అక్షరాలు పదం

1,2.   అంగజ.  ఆత్మజ .పుత్రిక

1,3,ల,4     ఒక అధోలోకము .

       సప్తలోకములలో ఒకటి.

1,మ,4    పుష్పము. లతాంగము.

2,3,4   సుభోదము. మేలు

2,మ,4      శిశిరము. నిహారము.
                 తుషారము.

3,మ,4  తిమిరము .అంధకారము

3,3,4.   పట్టు . పంతము.
                  వికటము.

పదమును తెలపండి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి