అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

4, ఏప్రిల్ 2016, సోమవారం

పదమథనము

🎯🎯పదమథనం 🎯🎯

ఆరు అక్షరాలు పదం

2,3 - స్వప్నము, భాగము

4,5 - నైపుణ్యం,చతురత

1,3,1,౩ -  ద్రవం బాగా మరుగుట అనే అర్ధం

1,4,3 - పూర్తిగా, మొత్తం

పా,6 - వశం,క్షీరము

2=4

పదమును తెలపండి.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి