అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

4, ఏప్రిల్ 2016, సోమవారం

పదమథనము

🎯🎯పదమథనం🎯🎯

ఐదు అక్షరాలు పదం.

1,థ.    దుఃఖము. ఆక్రోశము.

2,4.   ధర . ధరణము.

1, య,5    ఖర్చు.క్షయము.    
                   వెచ్చము.

2,4,5      శ్రేష్ఠము. కోరిక.

2,న ,4   మేఘజము .వరుణము .
                      కాన .

3,2,5.  లలంతిక .గొలుసు.

శ,4,1,5  లక్ష్యము. గుఱి . .

పదమును తెలపండి..

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి