అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

6, అక్టోబర్ 2012, శనివారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 13

13. సమస్య:-"మీ సముతో వియ్యమంద మీ సములయ్యెన్"


     కం ||     రోసముతో కయ్యమగును
               కాసులతో కుదురునయ్య కళ్యాణములున్
               ఈ సరి కయ్యము వియ్యము
              "మీ సముతో వియ్యమంద మీ సములయ్యెన్" ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి