అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

8, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 14

14. సమస్య:- "రతిని పెండ్లాడె వారిజ సుతుడు నిజము
    

      గీ ||    వేద వేదాంగ వాఙ్మయ వేదవతిని
              నాద నాట్యాంగ రాగాల నాద నటిని
              వరల సౄష్టికర్త సతి సరస్వతిని సరస
              "రతిని పెండ్లాడె వారిజ సుతుడు నిజము ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి