అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

26, మార్చి 2013, మంగళవారం

దత్త సమస్య

ఈ వారం  24.03.2013   దత్త సమస్య  " కలహమె సర్వ సౌఖ్యముల కారణమౌను వివేకమున్నచో "
బలిమిని సర్వక్తులతొ భాద్యత యంచును యెంచి జేయుచున్
పలికిన వెంటనే తమకు పన్లొనరించిన మంచి, లేనిచో
ఖలులను బంధువర్గములు, కాదన వైరమె వచ్చుగాక, తత్
కలహమె సర్వసౌఖ్యముల కారణమౌను వివేకమున్నచో //
                                               పూరణ:- శ్రీమతి పంతుల జయ మహేశ్వరి  ( w/o పరాక్రి )
                                                                             చోడవరం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి