అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

27, మార్చి 2013, బుధవారం

సూటిగా.... -పంతుల జయమహేశ్వరి

    సూటిగా....
                  27-3-2013                                   -పంతుల జయమహేశ్వరి 


 చిన్నతనము వీడు చీకాకు బడబోకు
  పలుక, బెరుకు- భయము పాడిగాదు
     పద్య మొకటి చెప్పి ప్రకటింపభావముల్
         నిజము నిక్కువముగ ఋజువు గాదె ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి