అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

26, ఆగస్టు 2012, ఆదివారం

చాలా - ఆది-అనామికం

04/04/2011 ఖర నామ సం // ఉగాది కవిసమ్మేళనంలో పెందుర్తి శాఖా గ్రంథాలయంలో సినీకవి జాలాదితో - - - పరాక్రి .                                   
                                      
ఈ వత్సరం - తత్స్వరం
ఖర నికర , ఆగారం
నిరంతర స్వాంతన గోరె,
షడ్రుచులబానం,
నాప్రాణం-ధ్యానం
అర్ధ,యత్నాలు , స్వార్ధగానాలు , గార్ధబ భారాలు..,
ప్రతివత్సర ఫలితం తెలిసున్నా,
నాప్రయత్నం అప్రమేయం

విద్యావివేక - ముసుగుకుసుమం తో,
ప్ర క్షా ళ న గా వి స్తూ
ప వి త్రీ క రి స్తూ ,
పొంతనలేని స్వాంతన కోసం-?
ఈవత్సర తత్స్వర ‘‘ఖర” నికరంగా
పరిశ్రమిస్తా, పరిప్లవిస్తా..,
కోర్కెల కర్మాగారంలో.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి