అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)
Showing posts with label పరాక్రి కవితలు. Show all posts
Showing posts with label పరాక్రి కవితలు. Show all posts

Wednesday, August 29, 2012

సాధ్య బిందువు- శాంతం పాపం

                                సాధ్య బిందువు- శాంతం పాపం     

   అకారాదిగ క్షకారాంతం 
అక్షరాలను వ్రాయ బూని
పదాలల్లి కదంద్రొక్కే
కవన రాశిని మూసబోస్తే (తె) 
ధ్వనించే శబ్దవారాశిగ 
పదార్ధంలో యదార్ధంగా ప్రబోధం 
చైతన్యమొందే  సిరాచుక్కే ,
బిందు వందున చిందులాడే
సింధువు - దార్శనికమై
అల్లకల్లోలాలను, ఒడ్డునుండి,
గభీర నీర సారాలలో,  గ్రుంకులిడుచు 
తరం తరం నిరంతరం  స్వాంతన లేకుండా 
తుది నాదని స్పృశించాలంటే
సింధువైన బిందు రూపము 
పొంది నపుడే అది సుసాధ్యం ?
వెసులు బాటుకు  వెర్రీ తలలై 
కుళ్ళుబోతుల లోకమాలోకమైతే 
మానవాలే తనకు తానే 
సునామీలను సృష్టించుకుంటే
- అదెప్పటికీ అసాధ్యమే ?

Tuesday, August 28, 2012

నేను(అహం)........పరాక్రి

             ఆకాశపుటంచులలో
             ఆవర్తన నర్తనచే 
             ఆశయాల రూపం మరచి 
            ఆనందపు లోతులు గరచి  , ......
            మరీచి వీచికా ఓయస్సిస్సులలో,
            దాహం కోసం వెతుకాడే నేను.... ..... .... 
            జీవితంబనెడి స్వప్న సౌధమునందున ,
            నివేసించి ,
            వశయించి ,
            శయించి ....
            భవమను రోగతిమిరమున 
           నిర్భావ భాజనమునకులోనై,
           యానించుచుంటి ......
           ఏలకో?,...
           ఎటులనో?,...
            ఎందుకో ? ......
             ఈ జీవయాత్ర....!!!!

                                                                                                               -----పరాక్రి

Monday, August 27, 2012

మరోవేదం


                చదివాను శ్రీ శ్రీ కవిత్వం
             వదిలాను శ్రీ స్త్రీ ల మోహత్వం
             శిధిలాలయ నిర్మాణమతనిదన్నా
             సింధూర రక్త చందన కవిత్వమతనిదమన్నా,
             శిల్ప నైపుణ్యమున్న ఆర్తావనత్వం
             నర్తన మతని కవిత్వం.
             సంధ్యకెంజాయ చిన్జీకటిన్ జీల్చుకొని
             ఉదయించాడనుకున్నా,
             లేదు లేదతని ఆలస్యం ,
             అందించాడు  అమృతతుల్య సస్యం ,
             అదితిని అరవండోయ్ ఆచంద్రతారార్కం,
             వదలండోయ్ ఇకనైనా మూర్ఖత్వం,
             పిలవండోయ్ విప్లవపవన మరుని,
             కలవండోయ్ అందరు ఒక్కటిగా,
              ఐక్యం,    
              సమైక్యం,
              కార్మిక వాక్యం,
             ముఖ్యం సఖ్యం
             లౌకిక వాదం 
             నేటికిది వేదం.
                                         ----పరాక్రి

Sunday, August 26, 2012

చాలా - ఆది-అనామికం

04/04/2011 ఖర నామ సం // ఉగాది కవిసమ్మేళనంలో పెందుర్తి శాఖా గ్రంథాలయంలో సినీకవి జాలాదితో - - - పరాక్రి .                                   
                                      
ఈ వత్సరం - తత్స్వరం
ఖర నికర , ఆగారం
నిరంతర స్వాంతన గోరె,
షడ్రుచులబానం,
నాప్రాణం-ధ్యానం
అర్ధ,యత్నాలు , స్వార్ధగానాలు , గార్ధబ భారాలు..,
ప్రతివత్సర ఫలితం తెలిసున్నా,
నాప్రయత్నం అప్రమేయం

విద్యావివేక - ముసుగుకుసుమం తో,
ప్ర క్షా ళ న గా వి స్తూ
ప వి త్రీ క రి స్తూ ,
పొంతనలేని స్వాంతన కోసం-?
ఈవత్సర తత్స్వర ‘‘ఖర” నికరంగా
పరిశ్రమిస్తా, పరిప్లవిస్తా..,
కోర్కెల కర్మాగారంలో.

Saturday, August 25, 2012

శ్రీ సూక్తం            శ్రీనివసరావు అదృష్టవంతుడు
            అదేం? ...అంటారా,
            మరొకర్ని మన్నించేప్పుడు మాత్రమే
            మనం’ శ్రీ’ ని వాడతాం  
            మనకి మనం శ్రీ ని చుట్టుకోలేం గదా |
            బార్టర్ సిస్టం లో ,లా ,
            పక్కవాళ్ళిస్తేనే మనకి వస్తుంది  "శ్రీ" 
            అందుకే అన్నాను శ్రీనివాసరావు 
            అదృష్టవంతుడని ,
            పెళ్ళి శుభలేఖలో,
            శ్రీమతి ऽ శ్రీ వ్రాయు శుభలేఖార్ధములు....
            అని వ్రాసుకుంటాం.
            అది శ్రీమతి వల్ల కలిసొచ్చిన ,
            శ్రీమాత్రమే   సుమండీ....
           కుమారి -శ్రీమతి కాలేక పోయినా,
           ఒకచో
           నిరుద్యోగి గోవింద రాజులు-
           సంబోధనలో ! శ్రీ గోవిందరాజులే అవుతాడు.
           యవ్వనం లో అడుగుపెట్టిన కుర్రవాడికి,
           శ్రీ---ని పెట్టి వ్రాసిచూడండి వాడి సంబరం...
          అందుకే అన్నాను ,
          శ్రీనివాసరావు  అదృష్టవంతుడని,
          పిల్లవాడని కొట్టిపారేయకండి కాని,
          మా బుల్లి శ్రీ ను గాడికి కూడా,
          శ్రీ- అంటే ఎంత మోజో.............
          వాడి తెలుగు నోట్సుపై ....శ్రీ శ్రీను  ఐదో తరగతి,
          అని వ్రాసుకున్నాడు,
          రెండు -శ్రీ,శ్రీ- లుచూడగానే
          గత శతాబ్దపు మహాకవి స్ఫురణ కొచ్చారు,
          అందుకే అన్నాను శ్రీనివాసరావు అదృష్టవంతుడని,
         
         మా అమ్మ తిరపతిలో మొక్కుకుందట,  
         నాకు ప్రమోషన్ వస్తే ,
         ఇంటిల్లబాది వచ్చి తలో వెయ్యా హుండీలో వేస్తామని,
         తిరిగొచ్చి గుండుతడుముకుంటూ ఖర్చులు లెక్కజూస్తే
         గుండె ఆగినంత పనయ్యింది... !
         అంతా కలియుగ దైవమైన శ్రీనివాసుని మహత్యం
         అందుకే అంటాను, 
         లచ్చి ఏకాక్షరమై, లక్కు తోడైతే
         శ్రీసూక్తం పఠించే వాడు,
         శ్రీనివాసరావు అదృష్టవంతులే//

Thursday, March 29, 2012

స్వాప్నిక కథనం


నా బ్రతుకు పుస్తకం - చాలా చిన్నది
పెద్దల ఆశీర్వాదం మేరకు  వంద పేజీలనుకుంటే ,
నిద్రా దేవత ఓ యాభై పేజీలు అంకితం కోరింది
అందుకే ఒక్క అక్షరం కూడా నేను వ్రాయలేదందులో
భయంలో... భ్రాంతిలో... ఉపచేతనంలో నేనుండగా 
ఆమె ఓ కలం అందించింది 
కలల కలవరింతలో... చిత్రంగా గీస్తూ వ్రాస్తున్నా

నా బ్రతుకు పుస్తకంలో మొదటి ఇరవై పేజీలూ,
నేను వ్రాసినవి కావు- నాచేత వ్రాయింప బడినవి
కానీ అప్పటికే పుస్తకం భారంగా తోచింది
చేతనోప చేతనాలలో- చంచలాత్మకంగా ( గాభరాగా )
చపల చిత్తత - సాధనోన్మత్తత - దత్త ప్రక్రియలు కాగా
కాగితపు విలువ తెలియని తొలి పేజీల్లో "నేను"
తొలి పేజీకావలవైపు - "అర్ధాంగి" రాగా 
జీవితార్ధాన్ని వెతుక్కుంటూ శ్రీకారం చుట్టాను 

రెండు పేజీలు నిండీ నిండక ముందే 
గ్రంధం ఇంత భారంగా ఉందేమిటబ్బా !
ఆలోచనాశ్చర్యంనించీ తేరి కోలుకోనే లేదు 
లోచనోపాంగములైన - జీవన భావంలో 
రెండు సిరా చుక్కలు 
తరువాత రెండు పేజీలూ నేనుగా నింపాలని 
స్ఫురింపజేసాయి , వరాల బ్రతుకు పుస్తకంలో 
ఆ రెండు పేజీలూ మరో ఇరవై పేజీలయ్యేదాకా 
ఆపై అవి రెండూ రెండు విడి గ్రంధాలు

నా గ్రంధానికి ముడి ఉంది 
విప్పి పేజీలను లెక్క గట్టాలనిపించింది
ఔను బ్రతుకు పుస్తకం చాలా చిన్నది కదా !
యాభై పేజీలు నిరక్షరాంకితం                             50
ఇరవై పేజీలు నాకు బ్రతుకు ప్రసాదించాయి          20
రెండు పేజీలే నాకు నేనుగా వ్రాసింది                      2
నలభై పేజీలు వ్రాస్తే బ్రతుకు ధన్యం                      40
తదుపరి జన్మలో నైనా పన్నెండు పేజీలు          ----------
ఇంకా వ్రాయాల్సిందే                                          112
                                                                   - 100
బ్రతుకు పుస్తకం పరిపూర్ణం చేయాలంటే             ----------
అంకితం చేసిన యాభై పేజీలలో                            -12
దేవత నడిగి పన్నెండు పేజీలు అప్పు పుచ్చుకోవాలి 
పుత్రకామేష్ఠి చేసిన దశరథుని తలుచుకుంటూ
పుష్కర కాల కాగితాలు - నాకు దత్తం చేయమని 
ఆ దేవతనర్ధిస్తున్నాను  

ఆమె పన్నెండు పేజీల ముందుమాట 
వ్రాసియిస్తే...... క్షరము కాని 
అక్షర లక్షల సంపుటిగా 
నా బ్రతుకు పుస్తకం 
చిన్నదైనా మిన్నయైనదే .
          

Friday, March 16, 2012

నందన నామ వత్సర శుభాకాంక్షలతో

                      నందన మా వందనమ్
                                                                                                                                  ---  పరాక్రి
                           


                నవజీవన కవనోన్ముఖ జనులందరు-
              నీకై వేచిన ఎదురు చూచిన తరుణంలో,
              శ్రామికులు, కార్మికులు, వర్తకులు, కర్షకులు
              మినీ మనీ పర్సులు తెరిచి పిలచితిరో-
                                                         నందన నూత్న వర్షమా !
             జగదాఖిల సుఖజీవన ప్రభులందరు
             ఇది దాకిడి దోపిడి అనుకోకుండా
             లక్ష్మీ సాధకులు బోధకులు పరిశోధకులు
             ఎకానమీ పద్దులు తెరచి -నినువలచితిరో
                                                            నందనానందమా !
             ఉగాదితోనే వత్సర ఫలితం వచ్చేస్తుందా...?
             కొత్త పంచాంగ మిచ్చేస్తుందా...?
             ఐనా ప్రతివత్సర ఫలితం చెప్పేస్తున్నా...
             రాజ్యం భోజ్యం- కందాయం కనుదోయం 
                                                          అభినందన నందనమా !
            పేదవాడి పెన్నిధిలో ఉన్నతి
            పెద్దవాడి సన్నిధి లో ఉన్నది
            ప్రక్షిప్తం గా నువ్వు గన్నది
            నిమ్మళంగా గ్రక్కలేని నీమది
                                                    వందనమో నందనమా !                          ఆనంద నందనం
                               రచన :- పంతుల జయ మహేశ్వరి

ఉ//       నందన నామ వత్సరము నవ్య గుణోప సుశోభితంబుగా
           నందరి గోర్కె దీరుటకు నాదర మొప్పగ స్వాగతింతు, నా
           నందము సౌఖ్యమున్ గలిగి నల్వురి గూడి వసంత గానముల్
           విందులు జేయుటే విమల విశ్వపు శాంతికి మంత్రమయ్యెడిన్ //

చం//      యుగమున కాదిగా మనము యోచన జేయుటనాది గాధగా
            జగమున పండుగై జనులు సల్పునుగాది, షడ్రుచుల్ వలెన్
            దగులుచు, జీవితాశలకు ధార్మిక మార్గపు మేళవింపుతో
            సుగమము జేసుకొందురిక సుందర జీవన మేటికేటికిన్ //

చం//   శుభములు గొల్పు వత్సరము, శుక్రుడు వార్షిక రాజుగాన, మీ
          కభయము నీయగా దగును యాతడె జేకొనె నైదు భారముల్
         విభవము గూర్చు నందరికి వి~గ్ౙత బెంచును , అంత మెట్లగున్ ?
         నభమున రాశి చక్రముల నాణ్యత జూడగ ముప్పులేదికన్ //      చం//     సుదినము నేడు నోపగిధి చోడవరంబున జేరి యందరున్
               పదములు గూర్చి వేదికను పద్యము పల్కుట కానతిచ్చు ఓ
                సదమల సాహితీ సుగుణ సార నిధాన ప్రసన్న భారతీ
                అదనుగ నెంచి పెంచు కవితామల వాణి నమస్కరించెదన్ //