అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

28, ఆగస్టు 2012, మంగళవారం

నేను(అహం)........పరాక్రి

             ఆకాశపుటంచులలో
             ఆవర్తన నర్తనచే 
             ఆశయాల రూపం మరచి 
            ఆనందపు లోతులు గరచి  , ......
            మరీచి వీచికా ఓయస్సిస్సులలో,
            దాహం కోసం వెతుకాడే నేను.... ..... .... 
            జీవితంబనెడి స్వప్న సౌధమునందున ,
            నివేసించి ,
            వశయించి ,
            శయించి ....
            భవమను రోగతిమిరమున 
           నిర్భావ భాజనమునకులోనై,
           యానించుచుంటి ......
           ఏలకో?,...
           ఎటులనో?,...
            ఎందుకో ? ......
             ఈ జీవయాత్ర....!!!!

                                                                                                               -----పరాక్రి

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి