అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

29, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

సాధ్య బిందువు- శాంతం పాపం

                                సాధ్య బిందువు- శాంతం పాపం     

   అకారాదిగ క్షకారాంతం 
అక్షరాలను వ్రాయ బూని
పదాలల్లి కదంద్రొక్కే
కవన రాశిని మూసబోస్తే (తె) 
ధ్వనించే శబ్దవారాశిగ 
పదార్ధంలో యదార్ధంగా ప్రబోధం 
చైతన్యమొందే  సిరాచుక్కే ,
బిందు వందున చిందులాడే
సింధువు - దార్శనికమై
అల్లకల్లోలాలను, ఒడ్డునుండి,
గభీర నీర సారాలలో,  గ్రుంకులిడుచు 
తరం తరం నిరంతరం  స్వాంతన లేకుండా 
తుది నాదని స్పృశించాలంటే
సింధువైన బిందు రూపము 
పొంది నపుడే అది సుసాధ్యం ?
వెసులు బాటుకు  వెర్రీ తలలై 
కుళ్ళుబోతుల లోకమాలోకమైతే 
మానవాలే తనకు తానే 
సునామీలను సృష్టించుకుంటే
- అదెప్పటికీ అసాధ్యమే ?

2 కామెంట్‌లు: