అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

20, జనవరి 2013, ఆదివారం

చాటువులు - 1

1.    కం  ||  కందము చెబుతా వినరో
                 రందముగా నిందుభాతి యమరము గాతన్
                 వందిత వాఙ్మయ మాతకు
                 ఛందము మచ్ఛందమలరు చతురోద్గృతులన్ ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి