అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

24, జనవరి 2013, గురువారం

చాటువులు - 5

5.      కం ||   ష్టి స్థితి లయ నేతా
                    స్రష్టలు మువ్వురి దలంచి సాగిలి మ్రొక్కన్
                    శిష్ట జనావళి బ్రోచెడి
                    నిష్టకు మూర్తి త్రయమున నీశ్వరుడెదగున్ ||

1 వ్యాఖ్య:

  1. కష్టప్రాసలోకూడా అందమైన పద్యంలో నన్నయ్య పెట్టిన ఒరవడి హృద్యంగా ఆవిష్కరించేరు-గంటి

    ప్రత్యుత్తరంతొలగించు