అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

29, జనవరి 2013, మంగళవారం

చాటువులు - 10

 గీ ||    శంఖ కంఠిని కుచకలశాల మ్రోల
                  రేఖ శాఖియ నడుముతో లేఖనాల
                  రంభ సమభార ఊరువులందగింప
                  చేర వచ్చిన నీ పేరె చారు కవిత ||

1 కామెంట్‌: