అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

4, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

నిషిధ్ధాక్షరి:-


  శ్రీ రాంభట్ల పార్వతీశ శర్మ 
-యువ యవ ధానికి-2010  హనుమంతవాక
నిషిధ్ధాక్షరి:- పరాక్రి.
                    చెప్పుమ రవిపై కందము
                    గొప్పగ జనులందరందు కోరిన విధిలో
                    ఇప్పుడె యువయవధానీ
                    తిప్పలు బడయగ(క) సరిపడు తీరులొనర్పన్//

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి