అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

29, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 11

11. సమస్య:- "తల్లిదండ్రుల పెండ్లికి తనయులరిగె
       
       గీ ||     అరువదేడుల వారలై యమ్మ నాన్న
                ఆది దంపతులైరి  అత్యాదరమున
                షష్టిపూర్తికి తమతమ సతులతోడ
                "తల్లిదండ్రుల పెండ్లికి తనయులరిగె " ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి