అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

25, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 9

9. సమస్య:- "మీరును మీరు మీరు మరి మీరును మీరును మీరలందరున్"
 

ఉ||  చేరిరి నన్ను చూడగను చిప్పిలె నార్ద్రత నాదు కన్నులన్
     నీరది జూచి డెందమున నిర్మలభాషిత వాక్కులందు, నో
     దారుచుటంత చాలు నిది దల్పగ మీపయి మైత్రిభావమే
    "మీరును మీరు మీరు మరి మీరును మీరును మీరలందరున్" ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి