అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

15, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు -5

5. సమస్య:- పోరుట తారకాసురుని పోలిక తప్పదు ముప్పుముందటన్.


 ఉ||   హారము రోదసీ స్థలిని యబ్బురమిచ్చును దేవతాళికిన్
        పారములేని ఆకసమపారమ నంతము భాగరించుచున్
       దారులుగీచి భూజనులు దాటగనెంచుటకై మనస్యతన్
       "పోరుట తారకాసురుని పోలిక తప్పదు ముప్పుముందటన్" ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి