అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

21, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 7

7. సమస్య:- "మత్తునదేలు మానసము మామకభావము పల్లవింపగా

 ఉ ||   అత్తరి జూపి ఒక్కరుడు యాకసమందున చంద్రుడున్నచో
       "హత్తెరి" సూర్యుడేయనుచు అందరి గాదనె, ఒక్కడందులో
        బొత్తిగ తెల్దు నాకనియె బొంకని వాడిక ఊరుకొత్తదై
       "మత్తునదేలు మానసము మామకభావము పల్లవింపగా ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి