అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

7, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 2

          -:ఆకాశవాణి  సమస్యాపూరణలు:-

2.  సమస్య:- నిద్దుర పోవువాడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి గడించి మించెడిన్
   

    ఉ|| విద్దెలలోన సూరుడయి వి~గ్ౙతయందు ప్రశస్తయుక్తుడై
       హద్దులు దాటిపోని ప్రభుతార్ధము కార్యవిచక్షణా క్రియన్
       ప్రొద్దుల పద్దు బద్ధమయి బోయెడివాడిల చాకచక్యతన్
       "నిద్దుర పోవువాడు ధరణిన్ ఘనకీర్తి గడించి మించెడిన్"||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి