అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

5, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణలు - 1

              -:ఆకాశవాణి  సమస్యాపూరణలు:-

 1.సమస్య:- తనయులనమ్ము దండ్రుల విధమ్ములజూడ విషాద హేతువుల్

 చం|| ఘనతర వంశ వర్ధనులు  కారెమదీయ కుమారులంచు తా
      ననయము వారి పోషణకు నమ్మకముంచి మహోత్సవంబుతో
      జనకుడు రక్తమాంసములు చమ్మట చిందిల మోసగించి పో
     "తనయులనమ్ము దండ్రుల విధమ్ములజూడ విషాద హేతువుల్ " ||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి